Hero Image

Hero Text

Uspeh uz kvalitet stvara posvećenost

Quality Austria Center primenjuje svoju korporativnu viziju kroz pružanje usluga sertifikacije sistema, ocenjivanja, verifikacije i procene kao i obukama, sertifikacijama pojedinaca, foruma i događaja koje organizujemo. Znanjem koje se stalno razvija, kroz nacionalne i međunarodne mreže i direktno praktično iskustvo koje je ugrađeno u naše usluge garantuje uspeh uz kvalitet za naše klijente.

Preporuke naših klijenata

Pohađala sam kurs za menadžera kvaliteta i za internog auditora. I jednim i drugim sam vrlo zadovoljna. Predavanja nam je držala g-đa Jelena Cice i o njoj imam samo reči hvale. Odličan je predavač, predavanja su joj zanimljiva i u stalnoj komuniikaciji je sa polaznicima.Snežana Stamenković
Projektant maš.instalacija/Predstavnik rukovodstva za QMS
JKP “Gradska toplana” Niš

Za Quality Austria Center sam saznao preko kompanije za koju pružamo usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Što se tiče izbora kurseva to je bila sledljiva odluka za poboljšanje sopstvenih performasni u radu kao i poboljšavanje konkurentskih mogućnosti na tržištu rada, povećanje kompetentnosti i razvijanje veština.Miroslav Cvetković
Stručno lice za bezbednost i zdravlje na radu
Target Rescue d.o.o.

Za Quality Austria Centar smo saznali preko Privredne komore Beograda, koja je u saradnji sa QA orgnizovala obuku za Menadžere sistema kvaliteta i zaštite životne sredine. U to vreme smo mi bili u toku implementacije standarda ISO 9001, ali implementacija uz pomoć eksternog konsultanta nije davala zadovoljavajuće rezultate. Obuka nam je pomogla da taj posao obavimo sami i u potpunosti prilagodimo sistem svojim potrebama i specifičnostima.Dragan Cvetković
Menadžer sistema kvaliteta/Direktor
MetaData d.o.o.