Main navigation

Treći qualityaustria Forum

Tema

Neusaglašenosti u sistemu kvaliteta u organizacijama u Srbiji – Poređenje sa međunarodnom praksom

Ciljevi

Predstavljanje najnovijih revizija standarda, održivost i energetska efikasnost, sigurnost informacija, predstavljanje rezultata ADA projekta
 
Galerija slika