Main navigation

Četvrti qualityaustria Forum

Tema

Stvaranje mogućnosti kroz nove zahteve!

Ciljevi

Upoznavanje sa novom strukturom standarda ISO 9001, predstavljanje novog ciklusa kurseva za menadžere sistema, prikaz najboljih primera iz GLOBALG.A.P. prakse; razmatranje alata za menadžment kontinuiteta poslovanja, identifikaciju i procenu rizika u ISMS, alata za stalno poboljšanje i prevenciju povreda na radu; upoznavanje sa aktivnostima Instituta za standardizaciju Srbije.
 
Galerija slika