Main navigation

Drugi qualityaustria Forum

Tema

Učenje za budućnost – Menadžment kvalitetom i auditi kao platforma uspeha i razvoja kompanija u Republici Srbiji

Ciljevi

Cilj Foruma je da se kroz prezentacije, interaktivna izlaganja i diskusije podigne nivo svesti privredne javnosti o značaju integrisanih menadžment sistema kao preduslova za efikasnu organizaciju i procese EU integracija kompanija koje posluju na teritoriji Republike Srbije.
 
Galerija slika