Main navigation

Prvi qualityaustria Forum

Tema

Održivi uspeh za firme u Srbiji – snaga poverenja

Ciljevi

Ukazati na kritične faktore za održivi uspeh, razmena najbolje prakse i iskustva i ukazati na međunarodni razvoj i trendove.
 
Galerija slika