KURS – ISO 22000 i FSSC 22000

      

Osnove i uspešna primena zahteva u praksi

Cena

100,00 EUR + PDV *

Datum

08.09.2016.

Prijavljivanje

www.qa-center.net/online-prijavljivanje-i-upitnici/prijava-za-kurseve

Sertifikat

qualityaustria potvrda o odslušanom kursu

Pregled

ISO 22000 specificira zahteve za sistem menadžmenta bezbednosti hrane i predstavlja međunarodno usklađeni standard za organizacije u celokupnom lancu snabdevanja hranom. Sertifikovanje sistema prema FSSC 22000 moguće je ukoliko su ispunjeni zahtevi ISO/TS 22002-1. U toku ove obuke razmatraju se moguće metode primene zahteva standarda na praktičan način i objašnjavaju individualno prilagođeni načini za uspešnu i efikasnu implementaciju zahteva. Osim toga, biće prikazano kako sistem menadžmenta bezbednosti hrane prema zahtevima standarda ISO 22000 ili FSSC 22000 može da se poboljšava i stalno održava ažurnim.

Preduslovi

Zahteva se osnovno znanje o zahtevima za ličnu i industrijsku higijenu kao i osnovno poznavanje HACCP sistema. Pohađanje kurseva kao što su Menadžment higijene (HM) i Menadžment kvaliteta za bezbednost hrane (LM) se preporučuje ali nije obavezno.

Ciljna grupa

ISO 22000/ FSSC 22000 predstavnici ili članovi tima za bezbednost hrane, predstavnici za sistem kvaliteta ili sve osobe odgovorne za bezbednost proizvoda.

Sadržaj

ISO 22000/FSSC 22000 – pozadina, razvoj, ciljevi; osnove Zakona o hrani; ISO 22000 i ISO/TS 22002-1 zahtevi i njihova praktična primena; priprema za sertifikacionu proveru, procedura i ocena; stalno poboljšavanje sistema menadžmenta bezbednosti hrane; praktične radionice i razmena iskustava.

*Po srednjem kursu NBS na dan izdavanja računa. Omogućeno je plaćaje u dve jednake mesečne rate.