Aktuelnosti

KURSEVI – Revizija ISO 9001:2015

         Pregled sadržaja kursa Revizija standarda ISO 9001:2015 pruža priliku organizacijama da na bolji način prilagode svoj sistem menadžmenta kvaliteta zahtevima standarda. Novi elementi ... [Pročitajte više]