Main navigation

Aktuelnosti

Zamena servera

Dragi korisnici, u toku je zamena našeg hosting servera zbog čega su moguće povremene smetnje u e-mail saobraćaju. Molimo vas da sve e-mail-ove upućene na office@qa-center.net šaljete i na adresu ... [Pročitajte više]

Treći qualityaustria Forum

Tema Neusaglašenosti u sistemu kvaliteta u organizacijama u Srbiji - Poređenje sa međunarodnom praksom Ciljevi Predstavljanje najnovijih revizija standarda, održivost i energetska efikasnost, ... [Pročitajte više]

Drugi qualityaustria Forum

Tema Učenje za budućnost - Menadžment kvalitetom i auditi kao platforma uspeha i razvoja kompanija u Republici Srbiji Ciljevi Cilj Foruma je da se kroz prezentacije, interaktivna izlaganja i ... [Pročitajte više]