Seminari i revizije u ponudi – 2019.

Seminari 2019

U toku 2019. održaće se seminari tj. ponovne obuke koje se tiču

  • kvaliteta
  • životne sredine
  • bezbednosti i zdravlja na radu
  • internih provera (audita)

Ovi seminari traju 1- 2 dana. Nakon odslušanog seminara se dobija potvrda qualityaustria-e. Ova potvrda služi i kao dokaz za produženje sertifikata za menadžere.

Na sledećim linkovima možete otvoriti brošure sa više detalja o seminarima:

Prijava za seminare