Završen kurs za Menadžere sistema

Kurs za menadžere sistema :

 

Prijava za kurseve